Ledige Stillinger

Kjell Wangberg Larsen AS er et av de fremste firmaene innen renovering av vann og avløp i Norge. Firmaet ble grunnlagt i 1977 og har siden da vært et foregangsfirma innen våre spesial-tjenester. Firmaet har i dag avdelinger for  ordinær rørleggervirksomhet, slamsuging/høytrykkspyling, Rørfornying og Rørinspeksjon. Vi tar på oss oppdrag for private- offentlige og næringskunder. Vårt hovedkontor befinner seg på Flatholmen i Ålesund.

Stillinger-

Operatør slamsug/høytrykkspyling.

Operatør Rørfornying

Operatør Rørinspeksjon

Rørlegger